We are the UK Government’s independent adviser on sustainable development. Through advocacy, advice and
appraisal, we help put sustainable development at the heart of Government policy

Publications

Newid y patrwm cylchdroi

Date:22/05/2008
Classification:Transport, Climate Change, Business
Document type:SDC Reports & Papers
Download:aviation_exec_summ_w_p2.pdf - 535 KB
Summary:imageMae diwydiant awyrennau y DU yn cyflwyno manteision amryfal – gan gynyddu twf economaidd a chyflogaeth, a chynyddu lles cymdeithasol drwy ehangu cyfleoedd, gwella cysylltiadau pellter hir, ehangu profiad, a thrwy gyfnewid diwylliannol. Fodd bynnag, mae costau’n gysylltiedig â’r manteision hyn – yn benodol allyriadau nwy ty gwydr, ac effeithiau negyddol ar y cymunedau o
gwmpas cyfleusterau’r diwydiant awyrennau.

Tell a friend | Write a review | See all reviews >

Back