We are the UK Government’s independent adviser on sustainable development. Through advocacy, advice and
appraisal, we help put sustainable development at the heart of Government policy

Publications

Ynni Llanw yn y DU

Date:01/10/2007
Classification:Energy, Climate Change, Welsh
Document type:SDC Reports & Papers
Download:cymraeg_tidal_exec_summ.pdf - 157 KB
Summary:imageDengys ymchwil fanwl ynghyd ag ymgysylltu â’r cyhoedd a rhanddeiliaid y gallai tua 10% o anghenion ynni’r DU gael ei darparu gan gyfuniad o ynni llif llanw ac amrediad llanw, gyda thua 50% o adnodd y DU ar hyd arfordir Cymru.

Tidal Power in the UK (Welsh)

Tell a friend | Write a review | See all reviews >

Back