We are the UK Government’s independent adviser on sustainable development. Through advocacy, advice and
appraisal, we help put sustainable development at the heart of Government policy

Publications

Strategaeth Drafnidiaeth Cymru

Date:02/04/2007
Classification:Climate Change, Energy, Transport
Document type:SDC Reports & Papers
Download:SDC Wales Transport Strategy Welsh.pdf - 77 KB
Summary:imageYmateb y CDC i ymgynghoriad Llywodraeth y Cynulliad ar Strategaeth Drafnidiaeth Cymru, gan edrych ar brisio ffyrdd, cynyddu gallu'r M4, biodanwyddau, cyswllt awyr oddi fewn Cymru, a byw o fewn terfynau amgylcheddol.

Tell a friend

Back