We are the UK Government’s independent adviser on sustainable development. Through advocacy, advice and
appraisal, we help put sustainable development at the heart of Government policy

Publications

Strategaeth Drafnidiaeth Cymru - Ymateb y CDC

Date:02/04/2007
Classification:Climate Change, Energy, Transport, SDC Response
Document type:SDC Reports & Papers
Download:SDC Wales Transport Strategy Welsh.pdf - 77 KB
Summary:imageCyflwyniad y Comisiwn Datblygu Cynaliadwy Cymru i ymgynghoriad Llywodraeth y Cynulliad ar Strategaeth Drafnidiaeth Cymru. Mae'r ddogfen yn ystyried cyswllt awyr o fewn Cymru, cynyddu gallu'r M4, prisio ffyrdd, biodanwyddau, a byw o fewn terfynau amgylcheddol.

Tell a friend

Back