We are the UK Government’s independent adviser on sustainable development. Through advocacy, advice and
appraisal, we help put sustainable development at the heart of Government policy

Publications

Bronllys Hospital Case Study - Cymraeg

Date:27/03/2006
Classification:Energy, Climate Change, Health
Document type:Case Studies
Download:Bronllys_Hospital-Cymraeg-(Welsh).pdf - 136 KB
Summary:imageProsiect Ynni Solar Ysbyty Bronllys
Ysbyty Bronllys yw’r ysbyty cyntaf yn y DU i osod paneli solar ar y to. Bydd hyn yn helpu i leihau llygredd a gollyngiadau carbon deuocsid, sy’n helpu i fynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd, ac yn arbed arian i’r ysbyty.

Tell a friend

Back