We are the UK Government’s independent adviser on sustainable development. Through advocacy, advice and
appraisal, we help put sustainable development at the heart of Government policy

Publications

Cyflenwadau Iechyd Cymru

Date:22/10/2005
Classification:Health
Document type:Case Studies
Download:WelshHealthSupplies-Cymraeg(Welsh).pdf - 99 KB
Summary:imageMae Ymddiriedolaeth GIG Conwy a Sir Ddinbych, Ymddiriedolaeth GIG Gogledd-orllewin Cymru ac Ymddiriedolaeth GIG Gogledd-ddwyrain Cymru yn arloesi model cadwyn gyflenwi newydd drwy weithio gyda Chyflenwadau Iechyd Cymru i sicrhau ymagwedd fwy cydweithredol a chynaliadwy tuag at gaffael cig, i ddechrau drwy ddefnyddio cig eidion Cymreig lleol.
(Welsh health supplies case study)

Tell a friend

Back