We are the UK Government’s independent adviser on sustainable development. Through advocacy, advice and
appraisal, we help put sustainable development at the heart of Government policy

Publications

Siopau Ffrwythau Ysgolion yn Abertawe

Date:27/11/2005
Classification:Health
Document type:Case Studies
Download:SchoolFruitTuckShops-Cymraeg(Welsh).pdf - 192 KB
Summary:imageMae Tîm Iechyd Cyhoeddus Abertawe yn rhoi cymorth i ysgolion cynradd lleol i sefydlu siopau ffrwythau i hyrwyddo bwyta’n iach a sefydlu cysylltiadau â chyflenwyr a thyfwyr lleol, ac mae’ncysylltu ag elfennau bwyta’n iach a datblygu cynaliadwy’r cwricwlwm ysgol.

(Progress in Practice Case Study - Fruit Tuck Shops)

Tell a friend

Back