We are the UK Government’s independent adviser on sustainable development. Through advocacy, advice and
appraisal, we help put sustainable development at the heart of Government policy

Publications

Gweithredu'n Gallach

Date:05/03/2010
Classification:Transport, Climate Change, Business, Welsh
Document type:SDC Reports & Papers
Download:SDC_Smarter_Moves_Welsh.pdf - 2095 KB
Summary:imageAdroddiad sy'n edrych ar sut y gallai technolog gwybodaeth drawsnewid y ffordd yr ydym yn dewis i deithio, a felly gwneud ein teithio a'n ffyrdd o fyw yn fwy gynaliadwy.

Mae'r adroddiad yn dweud y gallai ffocws cadarn gan llywodraeth a busnes ar ymatebion technoleg gwybodaeth helpu ateb ein problemau trafnidiaeth pwysicaf.

Tell a friend | Write a review | See all reviews >

Back