We are the UK Government’s independent adviser on sustainable development. Through advocacy, advice and
appraisal, we help put sustainable development at the heart of Government policy

Publications

Cynllun Iaith Gymraeg y CDC

Date:03/02/2010
Classification:Commission: internal, Communications, Sustainable Communities, Engagement
Document type:Other Internal Documents
Download:Cynllun Iaith Gymraeg y CDC.pdf - 280 KB
Summary:imageMae'r Comisiwn Datblygu Cynaliadwy wedi cyhoeddi ei Gynllun Iaith Gymraeg statudol, wedi'i ddatblygu ar y cyd â Bwrdd yr Iaith Gymraeg ac wedi'i gymeradwyo ganddo.

Mae'r Cynllun yn amlinellu pa wasanaethau y gall y cyhoedd eu disgwyl gan y Comisiwn drwy gyfrwng y Gymraeg - gan gynnwys cyhoeddiadau, ymholiadau dros y ffôn a'r e-bost a chyfarfodydd cyhoeddus.

Tell a friend

Back