We are the UK Government’s independent adviser on sustainable development. Through advocacy, advice and
appraisal, we help put sustainable development at the heart of Government policy

Publications

Cymru Carbon Isel: Atodiad

Date:12/11/2009
Classification:Climate Change
Document type:SDC Reports & Papers
Download:LCW_Appendices_welsh.pdf - 231 KB
Summary:imageMae adroddiad y Comisiwn Datblygu Cynaliadwy 'Cymru Carbon Isel: Blaenoriaethau Rhanbarthol i'w Gweithredu', a gynhyrchwyd ar gyfer Llywodraeth Cynulliad Cymru, yn rhoi cyngor ar sut y gall pob rhanbarth yng Nghymru leihau allyriadau carbon yn sylweddol, mewn ffordd sydd wedi'i theilwra i natur unigryw yr ardal honno.

» Cymru Carbon Isel: Blaenoriaethau Rhanbarthol i'w Gweithredu

Tell a friend | Write a review | See all reviews >

Back