We are the UK Government’s independent adviser on sustainable development. Through advocacy, advice and
appraisal, we help put sustainable development at the heart of Government policy

CYMRU

Home » Cymru
 here
  • Cydweithio i greu dyfodol cynaliadwy - trefniadau newydd yng Nghymru Read more

Features

Rhanbarthau Carbon Isel

Cymru'n Un: Cenedl Un Blaned

News

  1. CDC Cymru yn dod ag arbenigwyr ynghyd i drafod lleoedd ac isadeiledd cynaliadwy

    Daeth y Comisiwn ag amrywiaeth o gynrychiolwyr o fudiadau Cymreig ynghyd mewn dau ddigwyddiad ‘bwrdd crwn’ pellach, er mwyn hysbysu cyngor y Comisiwn i Lywodraeth y Cynulliad.

  2. Y Comisiwn yn ymateb i gynlluniau bwyd Cymru

    Mae'r SDC wedi annog Llywodraeth y Cynulliad i gynhyrchu cynlluniau clir ar gyfer gweithredu i ategu ei strategaeth newydd: 'Bwyd i Gymru, Bwyd o Gymru’. Yn ei ymateb i'r ymgynghoriad ar y strategaeth…

Browse the news archive »

Cymru