We are the UK Government’s independent adviser on sustainable development. Through advocacy, advice and
appraisal, we help put sustainable development at the heart of Government policy

May 2008

Bwyd - Gwneud y Dewis Cywir
Mae bwyd yn fater sylfaenol i Gymru. Am filoedd o flynyddoedd mae ffermio wedi llywio bywydau cymunedau…

Gall LlCC arwain y ffordd o ran newid ym maes cynaliadwyedd
Dywed Peter Davies, Comisiynydd y Comisiwn Datblygu Cynaliadwy, fod cystadleurwydd yn wyneb bygythiadau…

April 2008

NID YNNI NIWCLEAR WNAIFF DDATRYS Y BROBLEM
Ni ddylai Cymru gael unrhyw atomfa newydd ac fe ddylai hi fod yn arwain ym maes cynhyrchu ynni adnewyddadwy,…

Gweledigaeth am 2008
Edrych yn Ôl, ac Ymlaen i 2008 Prif rôl y Comisiwn Datblygu Cynaliadwy yw i gynghori’r llywodraeth…

Cam Ymlaen i’r GIG yng Nghymru
Cyfarfod cyntaf y grŵp llywio lefel uchel dros ddatblygu cynaliadwy i'r GIG yng Nghymru Mae’r…

Cymru ar flaen y gad mewn diwydiant ynni’r llanw
Wrth lansio ei adroddiad ar ynni o’r llanw heddiw (1 Hydref), gwêl y Comisiwn Datblygu Cynaliadwy…

September 2006

Is-Gadeirydd Newydd i Gymru
Cyhoeddodd Llywodraeth Cynulliad Cymru heddiw (12/07/06) fod Peter Davies OBE wedi'i benodi yn Is-Gadeirydd…

June 2006

Adroddiad ar Gynhadledd cenhedloedd Celtaidd 2006
Newid Bach – Gwahaniaeth Mawr Cynhaliodd y Comisiwn Datblygu Cynaliadwy ei ail Gynhadledd Cenhedloedd…

February 2006

PŴER GWYNT: MYND I’R AFAEL Â’R HINSAWDD YN NEWID A SICRWYDD YNNI
n ôl adroddiad a gyhoeddwyd heddiw (dydd Iau, 19 Mai 2005) gan y Comisiwn Datblygu Cynaliadwy (SDC),…

Gwneud Cynnydd yn Gyflymach Ymateb Cryno’r Comisiwn Datblygu Cynaliadwy
Y llynedd, heriodd y Comisiwn Datblygu Cynaliadwy (y Comisiwn) y Llywodraeth i gymryd camau mwy pendant…

« previous   1   2   3   4   5   6