We are the UK Government’s independent adviser on sustainable development. Through advocacy, advice and
appraisal, we help put sustainable development at the heart of Government policy

November 2009

Dymchwel Rhwystrau Ar Gyfer Cymru Carbon Isel
Un o gynghorwyr y Llywodraeth yn dweud y dylid gwneud byw bywyd carbon isel yn 'hwylus i bawb' Teithio…

October 2009

Rhodri wedi Helpu i Osod Sylfeini ar gyfer Cymru Gynaliadwy
- Y Comisiwn Datblygu Cynaliadwy’n talu teyrnged wrth i’r Prif Weinidog gyhoeddi ei ymddeoliad…

July 2009

Sain - Porritt yn rhoi ei Araith Olaf ym Mhrifddinas Cymru
Roedd mwy na 100 o bobl yn llenwi ystafell yn Neuadd y Ddinas Caerdydd i glywed araith olaf Porritt yng…

Holi Ac Ateb - Peter Davies
Beth ydych chi’n ei fwynhau fwyaf ynghylch bod yn Gomisiynydd Cymru i’r Comisiwn Datblygu…

Rhanbarthau Carbon Isel - cyngor wedi’i deilwra er mwyn lleihau allyriadau nwyon ty gwydr ledled Cymru
Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru eisiau i bob rhan o Gymru ddod yn ‘Rhanbarth Carbon Isel’.…

Porritt Yn Annog Davidson I Lynu At Gynlluniau Bagiau Cymru
- Cyn Gadeirydd Comisiwn Datblygu Cynaliadwy yn cefnogi’r ymgynghoriadau ar gyflwyno taliadau-…

Anelu'n Uwch: 19 Ffordd i Wneud Y DU yn fwy cynaliadwy
Comisiwn Datblygu Cynaliadwy’n datgelu ei Gamau Breision ar gyfer yr 21ain Ganrif mewn digwyddiad yn Llundain gydag Anna Ford, Jonathan Dimbleby a Rosie Boycott.

June 2009

Cadeirydd Newydd Yn Amlygu Potensial Cymru Fel Gwlad Gynaliadwy
Penodir Will Day yn Gadeirydd y Comisiwn Datblygu Cynaliadwy Cadeirydd Newydd yn dod â phrofiad…

April 2009

Dylai Cymru fachu ar y cyfle i 'Adfer yn Wyrdd'
Y Comisiwn Datblygu Cynaliadwy yn annog Llywodraeth y Cynulliad i ystyried buddsoddiad wedi’i dargedu…

March 2009

Rhaid i'r dirwasgiad ein gorfodi i gwestiynu 'Anelu'n ddiddiwedd at dwf'
 - Anelu at dwf yn ‘bygwth yr economi, cymdeithas a’r amgylchedd’ - Adroddiad…

« previous   1   2   3   4   5   6   next »