We are the UK Government’s independent adviser on sustainable development. Through advocacy, advice and
appraisal, we help put sustainable development at the heart of Government policy

March 2010

Swyddi Gwyrdd yr Ochr Arall i’r Byd - Peter Davies
Fel Comisiynydd Datblygu Cynaliadwy rwyf bob amser wedi teimlo’n euog am deithio o Gymru i New…

Tracio Cynnydd y Llywodraeth - helpu Llywodraeth y Cynulliad i arwain drwy esiampl
Pa lwyddiant mae Llywodraeth Cynulliad Cymru’n ei gael o ran cynaliadwyedd amgylcheddol ei weithrediadau…

February 2010

Y Comisiwn yn Cyhoeddi Cynllun Iaith Gymraeg
Mae'r Comisiwn Datblygu Cynaliadwy wedi cyhoeddi ei Gynllun Iaith Gymraeg statudol, wedi'i ddatblygu…

December 2009

Asesiad cyntaf Comisiwn Datblygu Cynaliadwy Cymru ar Ddatblygu Cynaliadwy mewn Llywodraeth
Adroddiad yn dangos cynnydd amrywiol yn Ystâd Llywodraeth Cynulliad Cymru CefndirMae Cymru’n…

Cymru Carbon Isel - y Lansio a’r tu hwnt
Yn yr ychydig wythnosau ers y lansio, mae adroddiad ‘Cymru Carbon Isel’ y CDC wedi ennyn…

O Dirwasgiad I Ddiwygiad
Ymunodd academyddion a gwŷr busnes â chynrychiolwyr y llywodraeth a’r sector cyhoeddus…

Cynaliadwyedd yn y GIG ar ei newydd wedd yng Nghymru
‘Byddwn yn sicrhau bod datblygu cynaliadwy yn dod yn amcan creiddiol ar gyfer holl waith y GIG…

Staff CDC Newydd yng Nghymru
Mae dau berson wedi ymuno â thîm y CDC ym Mharc Cathays, Caerdydd, yn ystod y misoedd diwethaf.…

Gosod y Sylfeini ar gyfer Adeiladau Carbon Isel
Os bydd Llywodraeth Cynulliad Cymru (LlCC) yn cyflawni ei gweledigaeth, bydd newid sylweddol yn ystod…

'Gosod y Bwrdd’ yn codi cwestiynau pwysig i Gymru
Mae adroddiad newydd gan y Comisiwn Datblygu Cynaliadwy (CDC) yn dod i’r casgliad y byddai dileu…

« previous   1   2   3   4   5   6   next »