We are the UK Government’s independent adviser on sustainable development. Through advocacy, advice and
appraisal, we help put sustainable development at the heart of Government policy

July 2010

Ymateb CDC Cymru i gyhoeddiad ariannu Defra
Datganiad gan Comisiynydd CDC Cymru, Peter Davies

Gall adnewyddu ar lefel cymdogaeth leihau costau a gwella cymunedau Cymru
Mae prosiectau arloesol i wella cymunedau yng Nghymru wedi derbyn sylw gan y CDC yn ein hadroddiad newydd ‘Mae’r Dyfodol yn Lleol'.

June 2010

Comisiynydd yn codi llais ar doriadau
Comisiynydd y CDC yng Nghymru, Peter Davies, yn trafod sut gall datblygu cynaliadwy helpu Cymru i ddelio…

Cyflawni Rhanbarthau Carbon Isel
Mae’r CDC wedi gweithio gyda Llywodraeth Cynulliad Cymru i gynnal cyfres o weithdai mewn gwahanol…

Y CDC yn dweud bod ‘angen cefnogaeth gref a pharhaus’ ar y siarter
Mae’r Comisiwn Datblygu Cynaliadwy wedi llofnodi siarter newydd Llywodraeth Cynulliad Cymru ar…

Y CDC yn cytuno ar waith yng Nghymru ar gyfer y flwyddyn sy’n dod
Mae’r Comisiwn Datblygu Cynaliadwy wedi cytuno ar gynllun cyflawni ar gyfer ei waith yng Nghymru…

Rhestr Werdd Cymru 2010
Ydych chi’n gwybod am arwyr gwyrdd? Os ydych, beth am eu henwebu ar gyfer Rhestr Werdd Cymru 2010,…

May 2010

Cynllun ynni'n dangos 'meddwl cynaliadwy'
Y Comisiwn Datblygu Cynaliadwy yn croesawu prosiect ARBED, sy'n addo rhoi hwb i swyddi, mynd i'r afael…

March 2010

Y CDC yn dweud wrth ymchwiliad ‘Mae angen gweithredu ar wytnwch economaidd yng Nghymru’
Mae Comisiwn Datblygu Cynaliadwy Cymru wedi dweud wrth ymchwiliad y Cynulliad bod rhaid gweithredu nawr…

Entrepreneur Amgylcheddol blaenllaw o'r Unol Daleithiau yng Nghymru
Mae Paul Polizzotto yn ‘entrepreneur amgylcheddol’ amlwg yn UDA. Ym mis Chwefror trefnodd…

« previous   1   2   3   4   5   6   next »