We are the UK Government’s independent adviser on sustainable development. Through advocacy, advice and
appraisal, we help put sustainable development at the heart of Government policy

March 2011

Rhanbarthau Carbon Isel
Yn 2008 comisiynwyd y Comisiwn Datblygu Cynaliadwy i roi menter fawr ar waith, gan gefnogi Llywodraeth…

Cydweithio i greu dyfodol cynaliadwy - trefniadau newydd yng Nghymru
O 1 Ebrill 2011 bydd trefniadau newydd yng Nghymru ar gyfer cynnal datblygu cynaliadwy. Bydd Peter Davies,…

January 2011

CDC Cymru yn dod ag arbenigwyr ynghyd i drafod lleoedd ac isadeiledd cynaliadwy
Daeth y Comisiwn ag amrywiaeth o gynrychiolwyr o fudiadau Cymreig ynghyd mewn dau ddigwyddiad ‘bwrdd crwn’ pellach, er mwyn hysbysu cyngor y Comisiwn i Lywodraeth y Cynulliad.

December 2010

Gweinidog yn nodi cynlluniau ar gyfer corff datblygu cynaliadwy newydd
Mae'r Gweinidog dros yr Amgylchedd, Jane Davidson, wedi nodi cynlluniau ar gyfer corff newydd, o dan…

October 2010

Cymru'n Un: Cenedl Un Blaned - flwyddyn yn ddiweddarach
Mae SDC Cymru wedi cynhyrchu ei sylwebaeth annibynnol ar y cynnydd y mae Llywodraeth y Cynulliad wedi’i…

SDC Yn Cynnal Sesiwn ar Fuddsoddi Cymunedol
Mae llawer o frwdfrydedd mewn cymunedau ledled y wlad dros brosiectau sy'n ymgorffori datblygu cynaliadwy,…

Y Comisiwn yn ymateb i gynlluniau bwyd Cymru
Mae'r SDC wedi annog Llywodraeth y Cynulliad i gynhyrchu cynlluniau clir ar gyfer gweithredu i ategu ei strategaeth newydd: 'Bwyd i Gymru, Bwyd o Gymru’. Yn ei ymateb i'r ymgynghoriad ar y strategaeth ddrafft, dywed y Comisiwn mai dim ond drwy ddefnyddio dull integredig, cynaliadwy y gellir mynd i'r afael yn effeithiol â chostau bwyd cynyddol ac anghydraddoldebau o ran bwyd.

Y Comisiynydd wedi’i benodi yn gadeirydd y grŵp hinsawdd
Mae Comisiynydd SDC Cymru, Peter Davies wedi ei benodi yn Gadeirydd annibynnol cyntaf Comisiwn Cymru…

Ymweliad â'r Gweithfeydd, Glynebwy
Yn ddiweddar aeth Peter Davies, Comisiynydd SDC Cymru, ynghyd â staff SDC, ar daith o amgylch y…

September 2010

CDC: Mae'n rhaid i Dde-orllewin Cymru fanteisio ar 'gyfoeth gwyrdd' ynni glân
Y Comisiynydd yn lansio 'Trywydd Carbon Isel' y rhanbarth gyda'r Gweinidog dros yr Amgylchedd yng Ngŵyl…

1   2   3   4   5   6   next »